hotelwilson.al

Përmbledhje

Ju mund te anulloni rezervimet tuaja pa kosto shtese.

Për të anulluar rezervimin, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail në adresën tonë [email protected]

Për të përfunduar anullimin tuaj, ne kërkojmë një faturë ose vërtetim pagese.

Rimbursimi 

Pasi kërkesa juaj të merret dhe inspektohet, ne do t’ju dërgojmë një email për t’ju njoftuar. Ne gjithashtu do t’ju njoftojmë për miratimin ose refuzimin e rimbursimit tuaj.

Nëse kërkesa është miratuar, atëherë rimbursimi juaj do të përpunohet dhe një vlerë do të aplikohet automatikisht në kartën tuaj të kreditit ose mënyrën origjinale të pagesës, ne varësi të politikave të bankave respektive.

Rimbursimet e vonuara ose të munguara.

Nëse nuk keni marrë ende një rimbursim, fillimisht kontrolloni përsëri llogarinë tuaj bankare.

Më pas kontaktoni bankën tuaj të kartës së kreditit, mund të duhet pak kohë përpara se rimbursimi juaj të reflektohet.

Nëse i keni bërë të gjitha këto dhe ende nuk keni marrë rimbursimin tuaj, ju lutemi na kontaktoni në {[email protected]}.